สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องกัดลูกกลิ้งระงับแร่ทองคำ