สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สามขั้นตอนการก่อสร้างหักและรอบการติดตั้งบดกราม