สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สายพานเครื่องบดกาแฟอุตสาหกรรมขับเคลื่อน