สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องทำเม็ดสำหรับเม็ดขัด