สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อเหมืองเหล็กและฟอสเฟต