สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้เรียกร้องสิทธิหัวทองในแอฟริกาใต้