สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดอุปกรณ์การแสวงหาผลประโยชน์ในแอฟริกาใต้