สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แกลลอนเครื่องปิดผนึกข้อต่อคอนกรีต