สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ค้อนชนิดโรงบดมือถือเอาท์พุท