สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บอลมิลล์ถ่านหินและประเภทหลอด