สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทรายและกรวด