สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการผลิตของโรงงานปูนซีเมนต์เพื่อขายในประเทศมาเลเซีย