สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องคิดเลขมอเตอร์ลูกกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน