สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เสาโบราณจูเนียร์ไซเดอร์มิลล์