สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลิเบียผู้จัดจำหน่ายโรงงานลูก