สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงหล่ออุปกรณ์การบดแบบยุโรป