สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไม้เม็ดหม้อไอน้ำสำหรับการผลิตพีวีซี