สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานเครื่องบีบอัดแบบเคลื่อนที่ขนาดเล็ก