สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โครงการเครื่องบดลูกบดสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล