สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาอุปกรณ์การทำทรายฟิลิปปินส์