สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีปูนซีเมนต์กับโรงงานลูกกลิ้งซีเมนต์