สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการรักษาอุปกรณ์แยกเม็ด