สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการขุดที่ผิดกฎหมายในกานา