สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ประสิทธิภาพของเครื่องบดขนาดเล็ก