สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาเฉลี่ยบดโดโลไมต์สากลหินปาไรต์